Bac Ninh

Bac Ninh Province is situated partly on the lowlands and hills of North Vietnam. It borders Bac Giang Province in the north, Hai Duong Province in the east and south east, Hanoi in the west and Hung Yen Province in the south. Situated 30 km from Hanoi

Share Button

Leave a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *